دستگاه فوم بتن سه فاز


دستگاه فوم بتن بادی

دستگاه فوم بتن سه فاز مدل AL311

قابلیت تولید روزانه 70 الی 90 متر مکعب فوم بتن

ظرفیت میکسر 1/5 متر مکعب


مشاهده محصول
دستگاه فوم بتن آلمانی

دستگاه فوم بتن سه فاز مدل AL312

قابلیت تولید روزانه 60 الی 80 متر مکعب فوم بتن

ظرفیت میکسر 1/2 متر مکعب


مشاهده محصول


دستگاه فوم بتن سه فاز نیسانی


لیست قیمت دستگاه فوم بتن

دستگاه فوم بتن نیسانی سه فاز مدل AL313

قابلیت تولید روزانه 60 الی 80 متر مکعب فوم بتن

ظرفیت میکسر 1/2 متر مکعب


مشاهده محصول