انواع مایع فوم بتن


مایع فوم بتن با توجه به مواد تشکیل دهنده آنها به دو نوع زیر تقسیم بندی می شود :

فوم پروتئینه

فوم پروتئینه سورفکتانتی طبیعی است که بر پایۀ پروتئین حیوانی است. این ماده از نظر حجمی و کف‌کنندگی کمتر، ولی پایدارتر است. چون این مواد پایداری طبیعی و فوق‌العاده بالایی ‌دارند، از آنها بیشتر در تولید بلوک‌های clc استفاده می‌شود و چون خاصیت کف‌کنندگی‌اش کمتر است، از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست و استفادۀ آن در تولید بتن کفی تقریباً منسوخ شده است.

از این مواد به علت پایداری طبیعی و فوق العاده بالایی که دارد بیشتر در تولید بلوک های clc استفاده می شود و چون خاصیت کف کنندگی آن کمتر است از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست و استفاده آن در تولید بتن کفی تقریبا منسوخ شده است.


فروش مایع فوم بتن

فوم شیمیایی

این فوم بر‌عکس فوم پروتئینه سورفکتانتی مصنوعی و بر پایۀ مواد شیمیایی است. این ماده از نظر حجمی و کف‌کنندگی بسیار بیشتر، ولی از لحاظ پایداری کمتر است.

چون این مواد قدرت کف‌کنندگی زیاد و مصرف کمی دارند، از لحاظ اقتصادی بیشتر مورد پسند کسانی است که در این صنعت فعال هستند.

خرید فوم مایع


مطالب مرتبط