انواع فوم بتن


این نوع بتن با توجه به روش تولید حباب های هوا به دو نوع تقسیم بندی می شود :

بتن گازی

در این نوع بتن از پودر نرم آلومینیوم استفاده می شود، به‌طوری که پس از تولید دوغاب آب و سیمان، این پودر به دوغاب اضافه می‌شود و پس از میکس شدن درون میکسر بر اثر واکنش شیمیایی‌ای که رخ می‌دهد حباب‌هایی از هیدروژن داخل بتن تولیدی می‌شود و بتن حجم می‌یابد.


کف سازی طبقات

بتن کفی

در این نوع بتن مادۀ کف‌زا (‌فوم مایع‌) جایگزین پودر آلومینیوم می‌شود و به وسیلۀ حباب‌های هوای تولید‌شده سبب افزایش حجم بتن می‌شود. این روش به‌مراتب ساده تر از تولید بتن گازی است و امکان ساخت این نوع بتن در کارگاه‌های ساختمانی نیز وجود دارد. مواد تشکیل‌دهندۀ ساخت این نوع بتن عبارت‌اند از: سیمان، آب و فوم مایع.


شیب بندی پشت بام


مطالب مرتبط