الیاف پلی پروپلین

الیاف پلی پروپلین جزء افزودنی های فوم بتن محسوب می شود که برای تقویت و مسلح کردن فوم بتن استفاده می شود.این نوع الیاف باعث افزایش مقاومت کششی، خمشی، برشی و سایشی فوم بتن می شود.

الیاف در فوم بتن

مزایای استفاده از الیاف پلی پروپلین

  • کاهش ترک های سطحی فوم بتن
  • افزایش مقاومت کششی
  • کاهش شکنندگی فوم بتن
  • افزایش مقاومت در برابر ضربه
  • افزایش مقاومت سایشی
  • کاهش نفوذ پذیری آب
  • افزایش مقاومت در برابر حریق
  • افزایش مقاومت برشیفروش الیاف


مطالب مرتبط